Provincie Overijssel in Europa

De provincie Overijssel heeft in toenemende mate met Europa te maken, zowel qua regelgeving, programma’s, initiatieven als fondsen. Dit maakt dat wij als Overijssel ons actief begeven in het Europese speelveld. Dit doen wij vanuit het Expertisecentrum Europa. Het Expertisecentrum Europa heeft als doel om goed in te spelen op nieuwe initiatieven en kansen uit Brussel, of het nu gaat om regelgeving, nieuw beleid of geld.

Europa agenda

In 2021 heeft provincie Overijssel een nieuwe Europa agenda opgesteld. In de Europa agenda staat waar Overijssel de komende jaren in Europa aan gaat werken, hoe we dat gaan doen en wat we daarvoor nodig hebben. De agenda bestaat uit de vijf hoofdthema's:

  1. Economie
  2. Energie
  3. Ecologie
  4. Bereikbaarheid
  5. Leefbaarheid

Er zijn een aantal prioriteiten, zoals de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het versterken van de biodiversiteit.

Beleidsbeïnvloeding in Brussel

De provincie Overijssel is in Brussel vertegenwoordigd in het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)Verwijst naar een andere website en het Europees Comité van de Regio's (CvdR)Verwijst naar een andere website. Samen met de andere Nederlandse provincies vormt het HNP het platform voor gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies in Brussel. In het HNP zijn de twee EU Public Affairs Officers van Overijssel actief. Het Europees Comité van de Regio's bestaat uit 329 leden van lokale en regionale overheden in de Europese Unie (EU). Het comité geeft advies over nieuwe wetten die invloed hebben op regio's en steden. Vanuit Overijssel is de gedeputeerde met de portefeuille Europa lid van dit adviesorgaan. Het Expertisecentrum Europa adviseert en ondersteunt de gedeputeerde in zijn rol.

Europese programma's en projecten

Europese programma’s voor regionaal beleid en innovatie zijn niet alleen een belangrijke financieringsbron, maar dagen de provincie ook uit om over grenzen heen te kijken. Overijssel heeft de afgelopen jaren intensief gebruik gemaakt van Europese fondsen. Er is in de periode 2014-2020 meer dan 500 miljoen EU-subsidie bij Overijsselse partijen geland. Samen met het bedrijfsleven, de kennis- en onderwijsinstellingen en andere organisaties zijn meer dan 3.000 projecten op uiteenlopende onderwerpen tot stand gekomen.

Europese netwerken

De provincies Overijssel en Gelderland zijn sinds 2016 als Oost-Nederland lid van het Vanguard InitiativeVerwijst naar een andere website, een netwerk van 39 economisch sterke regio's uit heel Europa die samenwerken aan industriële modernisering.

Daarnaast is Overijssel lid van:

Samenwerking Duitsland

De provincie Overijssel grenst aan twee Duitse deelstaten: Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, dit zijn dan ook logische samenwerkingspartners. De provincie Overijssel zet zich gezamenlijk met hen in voor grensoverschrijdende samenwerking.

Over Provincie Overijssel

Nederland is verdeeld in 12 provincies die elk hun eigen volksvertegenwoordiging en bestuur hebben. Deze provincies zijn onderverdeeld in 352 gemeenten. De provincies zijn de bestuurslaag tussen de Rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten en nemen beslissingen waar het Rijk te ‘groot’ voor is en de gemeente te ‘klein’. De provincie Overijssel is één van deze 12 provincies. Lees meer over Provincie OverijsselVerwijst naar een andere website