17 beeldbepalende evenementen geven Overijssel een gezicht. Ieder in een ander jasje gegoten, sport en cultuur, uitbundig en ingetogen, traditioneel en vernieuwend. Ze inspireren en geven betekenis. Maar bovenal hebben ze een bijzondere sociale functie: ze brengen mensen in Overijssel bij elkaar.

Met de steun van Provincie Overijssel hebben de evenementen zich afgelopen jaren kunnen handhaven en door ontwikkelen. Tussen de 17 beeldbepalende evenementen is een samenwerking ontstaan van waaruit het Kennisplatform Evenementen Overijssel is opgericht. Het kennisplatform heeft tot doel om kennis over (het organiseren van) evenementen te delen en beschikbaar te stellen, zowel onderling als richting andere partijen die betrokken zijn bij evenementen in
Overijssel.