Aanwezig zullen zijn kandidaten van CDA, Groenlinks, Denk, D66, SP, Christenunie en PvdA. Het debat wordt geleid door Henk Kinds en vindt plaats op maandag 11 maart vanaf 19.30 uur.

Op 20 maart 2019 zijn er provinciale verkiezingen. Een belangrijke datum waarop kiezers bepalen hoe de koers van de provincie maar ook die van de eerste kamer zal zijn in de komende jaren.

Eén thema willen we er op dit debat uitlichten: Het beleid van de verschillende partijen t.a.v. de diversiteit. Welke keuzes maken de partijen om te stimuleren dat iedereen mee kan doen en gelijke kansen krijgt? Wat willen de partijen daadwerkelijk doen tegen ongelijkheid?

Aan de hand van wat in de verkiezingsprogramma’s vermeld staat over gelijke kansen zullen de kandidaten bevraagd worden. Het wordt een interactief debat waarin u ook kans krijgt met de kandidaten in gesprek te gaan.

Aanmelden via administratie@ettyhillesumcentrum.nl

Meer informatie over deze avond is te vinden via de website van het EHC.